Ngày 21-11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã công bố kết quả xử lý vi phạm đối với các cơ quan báo chí đăng thông tin sai sự thật về việc nước mắm có hàm lượng asen vượt ngưỡng quy định.

Thông báo của Bộ TT-TT nêu rõ, nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin sai sự thật về chất lượng nước mắm truyền thống làm dư luận xã hội hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và việc sản xuất nước mắm truyền thống bao đời nay của người Việt Nam cũng như thương hiệu hàng hóa của Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT-TT đã phối hợp với Bộ Công an đánh giá mức độ sai phạm của 50 cơ quan báo chí thông tin sai sự thật theo 3 nhóm: Thông tin sai sự thật gây phương hại đến lợi ích quốc gia; thông tin sai sự thật gây hậu quả rất nghiêm trọng; và thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.

Lần lượt theo các mức trên, Bộ TT-TT đã xử phạt vi phạm hành chính cao nhất với Báo Thanh Niên, mức phạt 200 triệu đồng; xử phạt 8 cơ quan báo chí với mức phạt từ 40 triệu đồng, 45 triệu đồng và 50 triệu đồng; 41 cơ quan báo chí khác bị xử phạt 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Bộ cũng yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định pháp luật, đồng thời xem xét xử lý các cá nhân theo quy định của Luật Báo chí.

Châu Anh