VIT - Ủy ban Thế vận hội Quốc tế vừa trao quyền cho hãng truyền thông Sportfive của Pháp quyền đảm nhiệm lĩnh vực truyền hình Thế vận hội mùa đông năm 2014 tại Sochi (Nga) và mùa hè năm 2016.