Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 vừa được công bố ngày 5-5-2008 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8-2008, đã có hàng loạt vấn đề nổi cộm được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với yêu cầu của thực tế. Dưới đây là một số nội dung chính.