Liên đoàn Giao thông vận tải và môi trường châu Âu vừa công bố báo cáo cho biết, năm 2006 các doanh nghiệp sản xuất xe hơi của Pháp, Italia và Nhật Bản được đánh giá là những nhà sản xuất xe hơi sạch nhất ở châu Âu.