(CATP) Sau khi nổi khùng vì chương trình theo dõi điện tử của Mỹ trên toàn thế giới, nước Pháp lại thông qua một đạo luật cho phép mình trở thành nhà vô địch rình mò đời tư công dân...

(CATP) Sau khi nổi khùng vì chương trình theo dõi điện tử của Mỹ trên toàn thế giới, nước Pháp lại thông qua một đạo luật cho phép mình trở thành nhà vô địch rình mò đời tư công dân...

Bạn có còn nhớ cơn giận dữ bùng lên tại châu Âu, do tình báo Mỹ rình mò dân chơi mạng internet và nghe lén điện thoại không cần giấy phép, vì những lý do không liên quan đến an ninh quốc gia? Các cơ quan Mỹ còn lâu mới có khả năng này. Bởi vì người Pháp đang có, hay ít nhất cũng sắp có. Paris vào năm tới được trang bị phương tiện pháp luật còn hơn thế. Chỉ có điều, khi lột bộ mặt đạo đức giả ra, họ làm trong thực tế còn kém xa Cơ quan An ninh nội địa Mỹ (NSA).

Nước Pháp sẽ buộc người sử dụng internet, các nhà điều hành vô tuyến viễn thông và những người cung cấp nội dung phải chuyển liên lạc, thông tin, tài liệu xử lý hay lưu trữ trên mạng của mình, hay dịch vụ thông tin điện tử khi nào được chính quyền yêu cầu. Điều đó cũng liên quan đến các trang web và nội dung chuyển tải của người sử dụng máy vi tính.

Như vậy, cơ quan an ninh Pháp có quyền tiếp cận phần lớn thông tin của người sử dụng điện thoại và internet, nhưng trước tiên họ phải thông qua tòa án. Một số cơ quan được quy định rõ ràng cũng có thể được thông tin trực tiếp từ nhà điều hành mạng lưới, và thu lấy dữ liệu khi nào cần thiết.

Những biện pháp mới này nằm trong đạo luật lập trình quân đội - LPM 2014 - 2019, được thông qua ngày 10-12-2013. Nhưng rõ ràng phạm vi giám sát kỹ thuật số đã vượt ra ngoài vấn đề an ninh quốc gia, bởi vì không chỉ có các quan chức quốc phòng, mà còn kinh tế và ngân sách có thể tiếp cận các dữ liệu này. Theo các quy định đó, yêu cầu giám sát phải được hiểu là tìm kiếm thông tin không chỉ liên quan đến khủng bố và tổ chức tội ác, mà còn nhằm bảo vệ các yếu tố đặc biệt quan trọng về khoa học và kinh tế của nước Pháp. Có nghĩa là nhắm vào tình báo công nghiệp.

Tháng 10-2013, trả lời một câu hỏi về NSA, Thủ tướng Jean-Marc Ayrauld đã nói rất rõ: An ninh là một bắt buộc, nhưng không thể bảo đảm bằng mọi giá. Nó không được xúc phạm đến tự do cũng như đời tư công dân. Đó là quan điểm của nước Pháp.