- Trên cơ sở của phao vô tuyến nước ngoài, Kĩ sư Vi Toàn Nghĩa đã chế tạo 1 phao xác định vị trí bằng những vật liệu có sẵn mang tên "Tín hiệu cấp cứu tự nổi TN-01" để giúp bà con ngư dân khi đánh bắt xa bờ.

Thiết bị "Tín hiệu cấp cứu tự nổi TN-O1" được thiết kế dựa trên nguyên lý thiết bị tín hiệu cấp cứu biển đã quy chuẩn quốc tế: "JQE-103" - được cải tiến cho phù hợp với điều kiện cứu hộ Việt Nam. TN-01 nhỏ nhẹ, không cản trở người bị nạn khi ở dưới nước. Có kênh liên lạc liên tục với cộng đồng (bằng ánh sáng và tần số vô tuyến) qua tần số cứu hộ tiêu chuẩn quốc tế (121,5mgh) hoặc qua tần số thông báo vị trí của vệ tinh địa tĩnh (406mgh). TN-01 có chế độ tự động thông báo vị trí người bị nạn ngay cả khi người bị nạn đã ngất hoặc chết. Ngoài ra, "TN-01" có 200m dây có thể xác định vị trí chìm tàu để sau này trục vớt. Thời gian sử dụng nguồn của TN-01 là 80 giờ và TN-01 sẽ tự động tắt nguồn khi trời sáng (để tiết kiệm kéo dài thời gian sử dụng). Ngoài ra, có bộ nạp kèm theo đồng thời dự trữ được 4 bánh lương khô và 0,5 lít nước ngọt. Phạm Lý