Phan Quân quyết định Minh Vân và bà Phương phải viết 10 status trong một tuần để sửa sai.

Lan Phương