Trong khi người vợ bị nắm tóc kéo lê trên đường thì đám đông xung quanh chỉ hò reo, quay phim mà không hề có động thái bảo vệ. (đọc thêm)