Hội thảo giới thiệu phần mềm dữ liệu mới phân tích vi phạm và tai nạn giao thông đã diễn ra ngày 6/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án phát triển nguồn nhân lực an toàn giao thông Hà Nội (TRAHUD.