ICTnews – Ngày 25/9/2010, tại Hội chợ triển lãm Techmart Hà Nội 2010, công ty Cổ phần Hệ thống 1-V đã giới thiệu phần mềm “1C: Kế toán tập đoàn” - giải pháp kế toán dành riêng cho các tập đoàn

Theo ông Trần Thắng - Giám đốc công ty Cổ phần Hệ thống 1-V, “1C: Kế toán tập đoàn” được phát triển với mã nguồn mở và là giải pháp thuộc hệ thống các giải pháp trên nền tảng “1C: Doanh nghiệp 8” nổi tiếng của hãng 1C (Liên bang Nga) được công ty 1-V Việt hóa, cho phép tiến hành chính xác các công việc kế toán tại từng doanh nghiệp thành viên trước khi chuyển dữ liệu về doanh nghiệp “mẹ”. Phần mềm có các tính năng dành riêng cho kế toán tập đoàn như mô hình trao đổi dữ liệu giữa các chi nhánh, lập báo cáo hợp nhất, hạch toán kế toán thuế theo chuẩn VAS 17 (chuẩn mực kế toán số 17, sử dụng một hệ thống tài khoản chung cho kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế), kiểm tra các hoạt động bằng hệ thống báo cáo giúp cho người sử dụng giảm được tối đa thời gian kiểm tra dữ liệu, tìm và chỉ ra các lỗi trong các công việc thực hiện. Ngoài ra, giải pháp này còn cho phép người dùng làm việc qua Internet không cần cài đặt trên máy tính, với số lượng hàng nghìn người truy cập hệ thống cùng lúc nhưng vẫn đảm bảo được tính ổn định cũng như tốc độ xử lý dữ liệu nhanh chóng, có cơ chế trao đổi dữ liệu phân tán linh hoạt. “1C: Kế toán tập đoàn” là phần mềm mã nguồn mở nên doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng tùy chỉnh hệ thống quản lý theo yêu cầu đặc thù. Đặc biệt, chương trình còn có cơ chế hỗ trợ làm việc hiệu quả trong trường hợp đường truyền kết nối Internet bị chậm”, ông Thắng cho hay. Theo ông Trần Thắng - Giám đốc công ty Cổ phần Hệ thống 1-V, “1C: Kế toán tập đoàn” được phát triển với mã nguồn mở và là giải pháp thuộc hệ thống các giải pháp trên nền tảng “1C: Doanh nghiệp 8” nổi tiếng của hãng 1C (Liên bang Nga) được công ty 1-V Việt hóa, cho phép tiến hành chính xác các công việc kế toán tại từng doanh nghiệp thành viên trước khi chuyển dữ liệu về doanh nghiệp “mẹ”. Phần mềm có các tính năng dành riêng cho kế toán tập đoàn như mô hình trao đổi dữ liệu giữa các chi nhánh, lập báo cáo hợp nhất, hạch toán kế toán thuế theo chuẩn VAS 17 (chuẩn mực kế toán số 17, sử dụng một hệ thống tài khoản chung cho kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế), kiểm tra các hoạt động bằng hệ thống báo cáo giúp cho người sử dụng giảm được tối đa thời gian kiểm tra dữ liệu, tìm và chỉ ra các lỗi trong các công việc thực hiện. Ngoài ra, giải pháp này còn cho phép người dùng làm việc qua Internet không cần cài đặt trên máy tính, với số lượng hàng nghìn người truy cập hệ thống cùng lúc nhưng vẫn đảm bảo được tính ổn định cũng như tốc độ xử lý dữ liệu nhanh chóng, có cơ chế trao đổi dữ liệu phân tán linh hoạt. “1C: Kế toán tập đoàn” là phần mềm mã nguồn mở nên doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng tùy chỉnh hệ thống quản lý theo yêu cầu đặc thù. Đặc biệt, chương trình còn có cơ chế hỗ trợ làm việc hiệu quả trong trường hợp đường truyền kết nối Internet bị chậm”, ông Thắng cho hay. H.P