Các sản phẩm nhôm hoặc đồng dạng hình chữ nhật có chiều dày trên 1/10 chiều rộng thì phân loại theo dạng thanh. Những mặt hàng dạng thanh có thuế NK hơn dạng tấm từ 3 đến 7%.

Phan loai nhom va dong NK theo dang thanh - Anh 1

ảnh minh họa.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước đề nghị của Công ty cổ phần Oristar về hướng dẫn mã số mặt hàng nhôm, đồng ở dạng tấm, lá và dài.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, quy định tại chú giải 1(g) và 1(d) chú giải chương 74, chương 76 Biểu thuế NK ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì nhôm hoặc đồng ở dạng tấm, lá dải và lá mỏng là các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 74.03), ở dạng cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng", có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau, cụ thể:

Với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng. Với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông, với mọi loại kích thước, với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

Theo đó, các sản phẩm nhôm hoặc đồng dạng hình chữ nhật có chiều dày trên 1/10 chiều rộng thì không phải là tấm, lá, dải hoặc dải mỏng nêu trên.

Được biết tại công văn Công ty cổ phần Oristar gửi tới Tổng cục Hải quan, DN cho biết, Hải quan một số Cục nơi DN NK hàng hóa yêu cầu DN phải điều chỉnh lại thuế NK mặt hàng “đồng tinh luyện dạng tấm” mã HS 7409.19.00 (thuế NK 0%) và “nhôm hợp kim dạng tấm” có mã HS 7606.12.90 (thuế NK 3%) có chiều dày/chiều rộng lớn hơn 1/10 thành dạng thanh với mã số tương ứng là 7407.10.40 (thuế NK 3%) và 7604.29.90 (thuế NK 10%) thay vì dạng tấm như DN đã khai báo.

Thu Trang