Sản phẩm Phân lân nung chảy Ninh Bình, Phân hỗn hợp NPK Ninh Bình của Cty CP Phân lân Ninh Bình vinh dự, tự hào được vinh danh danh hiệu sản phẩm nông nghiệp năm 2015.

Phan lan Ninh Binh duoc vinh danh - Anh 1

Trung ương Hội Nông dân VN vừa tổ chức "Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 và biểu dương tấm lòng vàng vì nông dân Việt". Đây là năm thứ ba lễ tôn vinh các sản phẩm tiêu biểu được tổ chức. Sau khi BTC phát động chương trình rộng rãi tại 63 tỉnh, thành phố, đã có hàng trăm sản phẩm nông nghiệp được gửi để đề cử, bình xét.

BTC Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sau quá trình bình xét, chọn lọc được 189 sản phẩm tiêu biểu gửi về Hội đồng bình chọn cấp Trung ương. Trong đó có 81 sản phẩm nông nghiệp, 80 sản phẩm chế biến và 28 sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Trên cơ sở đó Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đánh giá nghiêm túc, có sự khảo sát và lấy ý kiến người tiêu dùng thông qua mạng internet và đã xét chọn được 153 sản phẩm nhận danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 ở ba nhóm. Cụ thể: Bình chọn 68 nhóm sản phẩm nông nghiệp, 25 nhóm sản phẩm phục vụ nông nghiệp và 60 nhóm sản phẩm chế biến.

Sản phẩm Phân lân nung chảy Ninh Bình, Phân hỗn hợp NPK Ninh Bình của Cty CP Phân lân Ninh Bình vinh dự, tự hào được vinh danh danh hiệu sản phẩm nông nghiệp năm 2015.