VIT - NHIndustries vừa thông báo đã chuyển giao chiếc trực thăng vận tải chiến lược NH90 TTT đầu tiên cho Phần Lan.