Sau khi bài báo “Chi cục THADS Tuy Hòa: Chấp hành viên cưỡng chế nhà không căn cứ?” đăng tải, chúng tôi đã nhận được phản hồi về thông tin trong bài viết.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng ý kiến của bà Lê Lanh- Chi cục Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa, Phú Yên:

Căn cứ theo Quyết định công nhận thỏa thuận giữa các bên đương sự số 04/QĐ-KDTM- ST ngày 05/5/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, Phú Yên về tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa Nguyên đơn Ngân hàng TNCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yên với bị đơn là ông Diệp Tư Cường, địa chỉ 46 Lê Lợi, phường 3, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục đã ra Quyết định thi hành án số 1358/QĐ-CCTHADS ngày 14/8/2015 về thi hành khoản: “Buộc ông Diệp Tư cường phải trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Yên số tiền 3.736.443.167đ và tiếp tục trả lãi trên dư nợ gốc còn lại phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 01/2012/THINGAN ngày 14/12/2012.

Nếu ông Diệp Tư Cường không trả nợ thì Ngân hàng TNCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yên được quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ là nhà và đất tại số 46 Lê Lợi, phường 3, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA709553 do UBND thành phố Tuy Hòa cấp ngày 20/9/2011 vào sổ số CH00204”.

Phan hoi bai viet 'Chap hanh vien cuong che nha khong can cu?' - Anh 1

Chi cục Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa cưỡng chế kê biên tài sản thế chấp để đảm bảo cho Ngân hàng.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, ông Diệp Tư Cường, có đủ điều kiện thi hành nhưng ông không tự nguyện thi hành án, căn cứ theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự, vì thế Chi cục thi hành án dân sự TP Tuy Hòa, đã cưỡng chế kê biên tài sản thế chấp để đảm bảo cho Ngân hàng. Sau khi kê biên, xử lý tài sản theo quy định pháp luật và người mua được tài sản đã nộp đủ tiền mua trúng đấu giá.

Chi cục thi hành án dân sự, nhận được quyết định kháng nghị số 05/2016/KN-KDTM ngày 08/6/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc kháng nghị Giám đốc thẩm và tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 04/QDDST-KDTM ngày 05/5/2015 của TAND TP Tuy Hòa. Trong thời gian chuẩn bị cưỡng chế Chi cục nhận tiếp Quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy toàn bộ Quyết định số 04/QĐ-KDTM- ST ngày 05/5/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

Phản hồi căn cứ vào đâu để cưỡng chế giao nhà:

Mặc dù, Quyết định số 04/QDDST-KDTM đã bị đình chỉ thi hành án nhưng Luật Thi hành án dân sự hiện hành vẫn có điều luật quy định để bảo vệ quyền lợi cho người mua trúng đấu giá tài sản thi hành án.

Đó là căn cứ theo quy định tại Điều 103 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014: “Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác” để tiến hành các trình tự thủ tục giao tài sản cho người mua trúng đấu giá thành, nhằm bảo vệ quyền lợi cho họ theo quy định pháp luật.

Chi cục thi hành án vẫn phải vận dụng cả Công văn số 1075/TCTHADS-NV1 ngày 07/4/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án, ra quyết định giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản thi hành án trên cơ sở kết quả bán đấu thành.

Việc tổ chức cưỡng chế đều thực hiện theo đúng quy định và xin ý kiến chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh, sau đó tổ chức họp liên ngành và Ban chỉ đạoThi hành án dân sự TP Tuy Hòa, đều thống nhất cho ý kiến và tiến hành cưỡng chế thành công.

Như vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa đã căn cứ pháp lý vào Điều 103 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Công văn số 1075/TCTHADS-NV1 ngày 07/4/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự để tổ chức cưỡng chế giao nhà cho người mua trúng đấu giá và kết quả bán đấu giá thành là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Còn việc sửa đổi, bổ sung, hủy Quyết định, bản án của Tòa án nhân dân TP Tuy Hòa đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại nếu có sai sót về tố tụng dân sự là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ra bản án, quyết định đó chịu trách nhiệm.

Như vậy, Cơ quan thi hành án và chấp hành viên chỉ thi hành theo đúng nội dung Quyết định của Tòa án và tuân thủ theo quy định về Luật thi hành án dân sự và pháp luật có liên quan mà thôi.

... Hơn nữa, ông Huỳnh Văn Sơn là người được ông Diệp Tư Cường, ủy quyền để tham gia giải quyết thi hành án, chứ không phải là đương sự; người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc nêu trên. Ngôi nhà ông Sơn đứng tên sở hữu ở địa chỉ: 21/5 Lê Thánh Tôn, phường 3, Tuy Hòa, Phú Yên, phía hậu giáp liền kề với ngôi nhà 46 Lê lợi của ông Cường, trong quá trình tổ chức thi hành án hai bên không tranh chấp với nhau ranh giới liền kề với tài sản kê biên cưỡng chế, cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Sơn khi cơ quan thi hành án, chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ.

KD&PL