Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (ảnh) vừa có bài viết về phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Thanh Niên trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng.