Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống anh hùng, huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020", sáng 27-9, tại Tp tam Kỳ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX có các đồng chí: Trương Quang Được- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hạt- Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương, Vũ Ngọc Hoàng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Xuân Phúc- Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hồ Nghĩa Dũng- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thượng tướng Lê Thế Tiệm- Thứ trưởng Bộ Công an, Vũ Trọng Kim- Phó Chủ tịch- Kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mai Trực- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Mai Văn Lâm- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây nguyên, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ), các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 350 đại biểu đại diện cho 45860 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Báo cáo Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh và suy giảm kinh tế tác động nhiều mặt, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giữ ở mức cao, đạt bình quân 12,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang hướng công nghiệp và dịch vụ. Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động cũng đã chuyển dịch tương ứng. Báo cáo khẳng định: Điểm nổi bật 5 năm qua là đã xây dựng được một số ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định được vị thế trong khu vực như: Du lịch, công nghiệp cơ khí ô tô, vật liệu xây dựng…với quy mô lớn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách. Đặc biệt, đã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư các dự án lớn, giữ vai trò tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước, các công ty cổ phần có vốn của nhà nước đã từng bước phát huy vai trò chủ đạo của nền kinh tế. Các tuyến giao thông huyết mạch đường bộ, đường biển, đường hàng không, giao thông nông thôn và miền núi đã được đầu tư, nâng cấp và kết nối các vùng trong tỉnh, mở rộng giao thương với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và với cả nước. Mạng lưới điện, cấp nước, bưu chính- viễn thông, hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các khu đô thị từng bước hoàn thiện; trường học, bệnh viện, các thiết chế văn hóa, cơ sở y tế đã được nâng cấp và xây dựng mới, tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Diện mạo cả khu vực thành thị và nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tiềm lực kinh tế của tỉnh được nâng lên, tạo thế và lực để tăng tốc phát triển trong thời gian đến. Cùng với phát triển kinh tế, hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra về văn hóa - xã hội đã thực hiện đạt và vượt. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa đã có nhiều chuyển biến. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có tiến bộ; đã hình thành các trường đào tạo bậc đại học trên địa bàn tỉnh; chất lượng giáo dục, đào tạo nghề đã có bước cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, lĩnh vực văn hóa, thực hiện các chính sách xã hội, chính sách đối với các gia đình có công với đất nước, giải quyết việc làm, giảm nghèo cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Quốc phòng và an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần cùng với cả nước nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo đảm vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng được nâng lên một bước, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ các cấp được nâng cao về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu phát triển của tỉnh. Năng lực điều hành của các cấp chính quyền tiến bộ trên nhiều mặt, cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Công tác Mặt trận, đoàn thể và sự phối hợp trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp, các ngành đã bước đầu nâng cao nhận thức về phát triển bền vững. Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện các mục tiêu về văn hóa- xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội để không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, Quảng Nam vẫn còn là một tỉnh có nhiều khó khăn, vì vậy, Đại hội cần phát huy trí tuệ, trách nhiệm để tập trung thảo luận làm rõ hơn những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có hướng khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu: Với mục tiêu trọng tâm, chủ yếu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ tới là huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Quảng Nam phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ. Tập trung hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển song song công nghiệp - dịch vụ trong giai đoạn 2010-2015 và chuyển hướng phát triển mạnh dịch vụ sau năm 2015. Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn nữa để thu hút đầu tư, huy động mạnh mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp... Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu Đảng bộ Quảng Nam cần tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ Quảng Nam là một trong những Đảng bộ ra đời sớm, có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng rất đáng tự hào trong những năm tháng chiến đấu gian khổ vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Ngày nay, trong giai đoạn cách mạng mới, để giữ gìn, phát huy cũng như đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo công cuộc xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong tình hình hội nhập và phát triển với những thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen nhau, Đảng bộ Quảng Nam phải tích cực đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Củng cố vững chắc khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ các cấp; thường xuyên gắn kết công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội làm cho toàn Đảng bộ, toàn dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, toàn tâm, toàn ý, đồng lòng đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tích cực chăm lo công tác cán bộ và xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ và chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị; đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa công tác dân vận của Đảng, của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, nhà nước và địa phương. Theo đồng chí Trương Tấn Sang, cùng với nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng nam lần này còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 trên cơ sở các quy định của Trung ương và Đề án nhân sự sẽ trình với Đại hội. Đồng chí đề nghị, Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về năng lực và đạo đức để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới - một tập thể có bản lĩnh chính trị, có đạo đức cách mạng, có tinh thần đoàn kết, có năng lực thực tiễn, đủ sức để lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Đồng thời, bầu đủ số lượng các đồng chí đại biểu xứng đáng tiêu biểu cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Dự kiến Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (2010-2015) gồm 55 đồng chí, Ban Thường vụ 15 đồng chí và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là 16 đồng chí. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 29/9/2010./.