(HNM) - Với chủ đề "Đổi mới phương thức hành động để tiến tới thanh toán bệnh lao ở Việt Nam", ngày 24-3, Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh lao.

Năm 2011, mục tiêu của Bệnh viện Phổi Hà Nội là tiếp tục duy trì các hoạt động của chương trình chống lao quốc gia có hiệu quả; phối hợp giúp đỡ các quận, huyện phát hiện, quản lý và điều trị cho những người mắc bệnh lao tại địa phương; phát hiện và thu nhận, quản lý điều trị cho 2.500 người bệnh lao; phấn đấu điều trị khỏi cho trên 90% người bệnh lao phổi mới AFB(+)…