Ngày 24 – 11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2011 -2015, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Chỉ thị 28/CT – TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc”. Tới dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải.

Phan dau den nam 2018 Ha Noi khong con xa, thon dac biet kho khan - Anh 1

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải phát biểu tại hội nghị.

Những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, các xã vùng dân tộc miền núi Thủ đô có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức khá, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5% (năm 2015), kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, thiết chế văn hóa...

Đến nay, vùng dân tộc thiểu số miền núi đã có 100% dân số được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;100% số xã đã có đường bê tông hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; 60% đường liên thôn, đường trục chính của thôn đã được bê tông hóa; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia; 62,5% số trường đạt chuẩn quốc gia; 14/14 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; 100% số xã đã có điểm bưu điện văn hóa xã; 100% thôn có đường dây điện thoại, Internet đến thôn; công tác bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được coi trọng.

Từ năm 2011-2015, thành phố đã bình xét được 684 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, bố trí trên 1 tỷ đồng để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc thành phố cũng đã tổ chức được 15 lớp tập huấn cho người có uy tín. Do đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và vùng dân tộc miền núi nói riêng được cải thiện.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND thành phố về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống thủy lợi, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng xã hội phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn nhằm phát triển kinh tế bền vững, vươn lên thoát nghèo, phấn đấu đến năm 2018 Thủ đô Hà Nội không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực đầu tư từ ngân sách thành phố để tập trung đầu tư các dự án, chú trọng đầu tư nguồn lực thực hiện Đề án:

“Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc Dao xã Ba Vì, huyện Ba Vì, giai đoạn 2015-2020”; lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn;Ban Dân tộc thành phố chủ động nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, thành trong cả nước để tham mưu cho thành phố xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô, trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua trong năm 2017...

Nguyệt Ánh