PN - Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Nông dân (ND) Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2010). Tại buổi lễ, ban tổ chức lễ đã trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Hội ND TP, trao Kỷ niệm chương Vì giai cấp ND VN của Hội ND VN cho 12 cá nhân, trao huy hiệu TP.HCM và bằng khen của UBND TP.HCM cho bảy ND tiêu biểu năm 2010.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đánh giá, bằng nhiều chương trình hành động thiết thực, các cấp Hội ND đã tham gia mạnh mẽ vào nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp đô thị; hỗ trợ ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, hình thành một số vùng chuyên canh như nuôi bò sữa, trồng hoa lan, cây cảnh, cá cảnh, rau an toàn, sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi chất lượng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế TP của sản xuất nông nghiệp còn chưa nhiều, chưa thật tương xứng với thế mạnh của một TP lớn. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nền sản xuất hàng hóa lớn, nông nghiệp đô thị. Đời sống của một bộ phận ND chưa cao; chất lượng sinh hoạt Hội ở cơ sở chưa mạnh, vai trò đại diện cho giai cấp ND chưa thực hiện tốt… Ông đề nghị trong thời gian tới, Hội ND TP cần phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của ND. Cần đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp TP giai đoạn 2010 - 2015 tăng bình quân 5%/năm, giá trị sản xuất đạt bình quân trên 150 triệu đ/ha/năm. Thực hiện tốt liên kết bốn nhà: nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp; khuyến khích ND sản xuất những cây, con có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ rộng, góp phần thực hiện tốt chương trình “giống cây, giống con chất lượng cao” của TP. Hội cần phát huy ý kiến, phát hiện và cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng cách làm thiết thực, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Ngọc Dinh