VH- Tại buổi họp báo chiều qua 1.11 tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ IV sẽ được tổ chức từ ngày 10 - 11.11 tại Hà Nội.

Theo dự kiến, Đại hội IV của Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ có hơn 500 đại biểu toàn quốc về dự. Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành khóa mới, với một số chỉ tiêu cụ thể đặt ra trong nhiệm kỳ gồm: tập hợp 90% trở lên người cao tuổi vào hội; các hội người cao tuổi cơ sở đều có kế hoạch tham gia bám sát thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; 70% người cao tuổi, 65% cơ sở Hội, 50% cấp huyện, cấp tỉnh đạt danh hiệu Tuổi cao - Gương sáng, phấn đấu từ 90% hộ có người cao tuổi đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.

THANH HÒA