(NLĐ) - Ngày 8-2 tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã trao các quyết định của Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới đối với ông Tô Huy Rứa và ông Đinh Thế Huynh

Theo TTXVN, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nay thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nay thôi giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.