Bà Trịnh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP.HCM, giải đáp về một số trường hợp được miễn thuế.