Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ 2.000 tỷ đồng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 – 2010 của Dự án di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang cho 3 tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn và Tuyên Quang