(SGGPO).- UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương phân bổ 164 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, quận Bình Tân. Ngoài ra, thành phố cũng cho phép UBND quận Bình Tân mua 120 căn hộ trong chung cư Nhất Lan của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh, từ nguồn tiền bồi thường của dự án trên để bố trí cho các hộ dân thuộc dự án trên.

Thành phố cũng yêu cầu UBND quận Bình Tân khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt; sử dụng 74/164 căn hộ chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đã phân bổ để bố trí cho 74 hộ dân lấn chiếm kênh rạch; 210 căn hộ (gồm 90 căn hộ thuộc chung cư Vĩnh Lộc B và 120 căn hộ thuộc chung cư Nhất Lan) bố trí tái định cho những hộ dân còn lại của dự án. Sở Xây dựng được giao phối hợp với UBND quận Bình Tân đề xuất cân đối đủ quỹ nhà, đất đảm bảo yêu cầu tái bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án. N.NG