Tự thú là tự mình nhận tội và khai ra hành vi phạm tội, trong khi chưa ai phát hiện ra.

Phan biet dau thu - tu thu - Anh 1

Ngoài ra, người nào bị bắt, bị phát hiện về một hành vi phạm tội cụ thể, nhưng trong quá trình điều tra đã tự nhận tội và khai ra những hành vi phạm tội khác của mình mà chưa bị phát hiện, cũng được coi là tự thú.

Đầu thú là hành vi đã bị phát hiện, người phạm tội biết không thể trốn tránh được nên đến cơ quan có thẩm quyền trình diện.

Theo hướng dẫn của TAND Tối cao: Nếu người phạm tội tự mình nhận tội và khai ra hành vi phạm tội của mình, trong khi chưa ai phát hiện được mình phạm tội thì áp dụng tình tiết giảm nhẹ "tự thú" quy định tại Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nếu hành vi bị lộ, người phạm tội biết không thể trốn tránh nên đến cơ quan có thẩm quyền trình diện thì áp dụng khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội.

Nếu người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hoặc có những việc làm khác thuộc trường hợp được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.

Theo VNE