(Lanhdao.net) - May mắn không tự nhiên sinh ra, người ta phải nỗ lực để có được may mắn. Chân lý đó đã được Vaira Vike-Freiberga chứng minh qua suốt hai nhiệm kỳ tổng thống. Với năng lực đối ngoại trong suốt 8 năm qua, Tổng thống Vike-Freiberga đã thực hiện thành công vai trò công sứ ngoại giao số một của Latvia.