Chưa hết nỗi lo các cơ sở nhuộm vải thủ công ở Ninh Hiệp (Hà Nội) dùng phẩm màu, hóa chất không rõ nguồn gốc nhuộm vải, nay lại thêm phát hiện làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) cũng dùng phẩm màu nhuộm vải gây ô nhiễm môi trường.