“Tam thập nhi lập” – câu nói của Khổng Tử từ hàng nghìn năm trước đến giờ vẫn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với người Trung Quốc.