“Phải rà soát, sửa đổi thể chế, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu phát triển sản xuất nông nghiệp…” - đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Bộ NN&PTNT diễn ra ngày 26-12.

Năm 2016, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, điều chỉnh sản xuất, kinh doanh kịp thời nên sản xuất nông nghiệp phục hồi và lấy được đà tăng trưởng dương, mức 1,2% so với năm 2015. Năm 2017, Ngành Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu tăng trưởng khoảng 2,5-2,8%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 32,5 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 28-30%...

Phai tap trung day manh tai co cau san xuat nong nghiep - Anh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Ngành Nông nghiệp Việt Nam.

Để nông nghiệp tăng trưởng, tạo đà cho chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả bền vững, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đê điều, Luật Đất đai… Bộ NN&PTNT sớm ban hành các quy định về sản xuất, chế biến thực phẩm sạch, an toàn; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các công trình đê điều, thủy lợi trọng điểm của Hà Nội…

Chung ý kiến đề xuất của Hà Nội, nhiều ý kiến của các địa phương khác đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho địa phương; rà soát, xây dựng chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án phát triển hợp tác xã để rà soát chính sách, xây dựng mô hình thí điểm liên quan chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự nỗ lực của Ngành Nông nghiệp. Mặc dù năm 2016 xảy ra thiên tai liên tiếp, kéo dài gây thiệt hại nặng nề nhưng Ngành Nông nghiệp vẫn tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước trong mọi hoàn cảnh. Để năm 2017 và những năm tiếp theo Ngành Nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT và các địa phương khu vực miền Trung trước mắt tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, xây dựng cơ sở hạ tầng; tổ chức vụ đông xuân, nhất là tại các vùng thiên tai, không để nhân dân đứt bữa.

Về giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Ngành Nông nghiệp phải đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã để nâng cao giá trị sản xuất. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến; tiếp tục khai thác thế mạnh để xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực của tỉnh, vùng, quốc gia. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hạ tầng nông thôn, nhất là công trình phòng, chống thiên tai. Tiếp tục rà soát các thể chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đề xuất Thủ tướng bãi bỏ, sửa đổi theo thẩm quyền. Phong trào xây dựng nông thôn mới phải theo hướng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…

Kim Nhuệ