Theo Điều 645 Bộ luật Dân sự, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu chia di sản là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.