Mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có hướng dẫn tại thông tư 02, song vẫn còn một số vấn đề mà ngay bản thân các NH cũng không thể gỡ rối. Những thắc mắc tiếp tục được gửi lên NHNN, cho dù nguồn vốn giải ngân tại các NH đã gia tăng đáng kể.