(HNM) - Thời gian qua, nhiều công trình hạ tầng lớn đã được đầu tư, xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Ngành Hàng không Việt Nam cũng rất cố gắng tận dụng mọi nguồn lực để xây dựng, cải tạo hàng loạt công trình đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không.