Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Hữu Hạp - Chủ tịch CĐ Cty CP đầu tư và xây dựng Mộc Châu - khi nói về việc chăm lo, bảo vệ NLĐ.

Đối với Cty CP đầu tư và xây dựng Mộc Châu, do môi trường làm việc của NLĐ nhiều bụi, ồn ào, dễ xảy ra tai nạn, nên CĐ Cty đã chỉ đạo mạng lưới ATVSV theo dõi chặt chẽ chế độ cấp phát phương tiện phòng hộ cá nhân và trang, thiết bị, dụng cụ BHLĐ. Các thiết bị, dụng cụ BHLĐ đều phải đảm bảo an toàn, sử dụng đúng và thường xuyên tại các nơi sản xuất. 100% CB, CNLĐ của Cty được tập huấn về công tác ATVSLĐ.

Hằng năm, CĐ Cty đều chủ động tham gia với chính quyền tổ chức kiểm tra, đo các thông số của môi trường LĐ như nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, độ bụi, độ độc hại tại các nơi làm việc của CNLĐ, qua đó có các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho NLĐ. CĐ Cty còn nỗ lực bàn bạc, thỏa thuận với người sử dụng LĐ để đưa vào TƯLĐTT những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với pháp luật quy định.

Trong đó, khi tính lương cho NLĐ có tính hệ số DN = 1,1 (phải căn cứ vào bậc lương và các quy định hiện hành để tính toán kết quả, rồi lấy kết quả đó nhân hệ số 1,1 để chi trả). Nhờ đó, dù trong tình hình khó khăn chung nhưng lương của CNLĐ ở Cty năm sau vẫn cao hơn năm trước. Nếu thu nhập bình quân của NLĐ trong Cty vào năm 2010 là 3,8 triệu đồng/người/tháng, thì năm 2013 là 4,7 triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, qua đề xuất của CĐ Cty, Cty đều tổ chức cho 20 - 30 CB, CNLĐ đi nghỉ mát tại các tỉnh trong nước. CĐ Cty còn tham mưu, ủng hộ Cty xây dựng nhà văn hóa CN, 2 sân cầu lông, 1 sân bóng đá mini và hoàn thiện 1 sân tennis để tạo sân chơi cho NLĐ.