UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế thực hiện đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thuộc dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.

Phai co giay chung nhan ATTP moi duoc tham gia de an truy xuat nguon goc thit heo - Anh 1

Nhiều doanh nghiệp đã tham gia đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo - Ảnh: PD

Theo đó, để tham gia đề án, cơ sở chăn nuôi phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc được đánh giá từ loại B trở lên. Đồng thời, cơ sở phải có cam kết chăn nuôi an toàn đối với hộ nông dân chăn nuôi; phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc chứng nhận VietGap đối với các trại chăn nuôi tập trung. Tổng đàn heo thịt từ 100 con trở lên đối với trại tại các tỉnh.

Đối với cơ sở giết mổ, phải có đăng ký kinh doanh và có giấy chứng nhận được đánh giá từ loại B trở lên. Dây chuyền giết mổ công nghiệp hoặc bán công nghiệp, công suất thực tế giết mổ từ 100 con/ngày trở lên.

Đối với cơ sở, tổ chức, cá nhân kinh doanh heo và thịt heo tươi sống phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Nguồn nguyên liệu đầu vào là sản phẩm tham gia đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo.

Bên cạnh các quy định về điều kiện tham gia đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, UBND TP.HCM cũng ban hành quy chế phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra; tổng hợp kết quả quản lý, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, đối tượng quản lý, giám sát, kiểm tra gồm các doanh nghiệp kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài trên địa bàn TP; các đối tượng được phép chơi và các đối tượng được phép ra vào các điểm kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh TCĐTCT.

Nội dung quản lý, giám sát, kiểm tra gồm điểm kinh doanh; thời gian hoạt động; số lượng, chủng loại máy và loại hình; quản lý, thiết bị TCĐTCT, đồng tiền quy ước; mua, tái xuất và tiêu hủy đồng tiền quy ước, thiết bị TCĐTCT; quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng được ra vào điểm kinh doanh. Song song đó là việc xây dựng và ban hành quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ và thể lệ trò chơi; quản lý về việc thanh toán và ngoại hối, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; việc chấp hành chế độ báo cáo; việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng vừa giao Khu Quản lý đường thủy nội địa (thuộc Sở Giao thông - Vận tải) làm chủ đầu tư dự án quy hoạch mạng lưới cảng bến và đường thủy trên địa bàn TP đến năm 2030.

Trong khi đó, cơ quan này cũng điều chỉnh tên dự án “quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030” thành “quy hoạch chi tiết mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” và giao Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (thuộc Sở Giao thông - Vận tải) làm chủ đầu tư.

Phan Diệu