Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch-Chủ nhiệm HĐTV Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam với Đại Đoàn Kết xung quanh việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phai co cao trao trong dan chong tham nhung - Anh 1

Ông Nguyễn Túc.

PV: Thưa ông, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ. Hội nghị Trung ương lần này cần thảo luận, ra nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh điều đó trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa XII. Ông đánh giá như thế nào về phát biểu của Tổng bí thư?

Ông Nguyễn Túc: Phát biểu khai mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư đề cập đến vấn đề trọng tâm là kinh tế và xây dựng Đảng là then chốt.

Ở đây tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng. Trong phát biểu của mình, đồng chí Tổng bí thư đã nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Trên cơ sở ý kiến của Tổng bí thư tôi thấy đây là cuộc chiến đấu hết sức gay go phức tạp và kéo dài nhiều nhiệm kỳ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.

Chính từ đó tôi muốn nói cuộc đấu tranh với bản thân mình, cuộc đấu tranh trong nội bộ của Đảng mình thậm chí còn khó hơn nhiều so với cuộc đấu tranh giữa địch và ta.

Điều đó có nguyên nhân từ đâu? Theo tôi đó là vì nhận thức trong Đảng từ Trung ương xuống đến địa phương chưa có sự thống nhất. Cùng với đó là sự giám sát, Trung ương tuy quyết tâm nhưng làm chưa đến nơi đến chốn. Một trong những giám sát đó là giám sát tài sản, nhưng việc giám sát tài sản thông qua kê khai mà chúng ta đang thực hiện dân chưa đồng tình.

Chúng ta còn nhớ khi chiến tranh chúng ta thực hiện tổng động viên thì trong Bộ chính trị của những năm đó các con em của các đồng chí đều ra trận tạo thành một cao trào. Theo tôi giờ cần có một cao trào phòng chống tham nhũng, muốn thế được phải theo lời dạy của Bác “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Khi mà trên sáng thì cấp dưới cũng phải noi theo.

Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi công nghệ thông tin phát triển và thông tin mạng làm cho người ta trắng đen lẫn lộn thì chính việc công khai bằng hệ thống chính thức sẽ đánh át đi những kẻ cơ hội, những phần tử đối địch muốn lợi dụng sự trắng đen này để làm mất uy tín những đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.

Vậy để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cần những biện pháp chữa trị hữu hiệu gì để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thưa ông?

- Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là kết quả của chiến lược diễn biến hòa bình của địch. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Muốn chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì bản thân từng đồng chí đảng viên phải chống nhưng báo chí các phương tiện thông tin truyền thông có vai trò cực kỳ quan trọng để “cái chính át cái tà”.

Những nguồn thông tin chính thức của báo Đảng, của Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phải là nòng cốt đứng mũi chịu sào để chống lại những luận điệu xuyên tạc, tung hỏa mù.

Cùng với đó, bên cạnh nêu tiêu cực, chống tham nhũng, thoái hóa biến chất phải giương cao những gương người tốt, việc tốt như Bác Hồ kêu gọi để góp phần vào giáo dục cho thể hệ trẻ hiện nay rằng thế hệ cha ông đã hy sinh đi tất cả để có được như ngày hôm nay.

Đấy cũng là một hình thức giáo dục để chống lại những người thoái hóa biến chất coi đồng tiền là mục tiêu, coi địa vị xã hội là quan trọng, vì vậy họ làm đủ mọi thứ từ mua chức, mua quyền, chạy tội, chạy bằng, chạy cấp như đồng chí Tổng bí thư đã nói.

Vấn đề đặt ra muốn đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự. Dân chủ thực sự đòi hỏi dân phải giám sát để hạn chế, đẩy lùi thoái hóa biến chất của các cán bộ, viên chức các bộ cơ quan Nhà nước.

Với chức năng nhiệm vụ của mình MTTQ Việt Nam cần làm gì để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh?

- Theo tôi, Mặt trận phải thực hiện thật tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nếu chỉ có Đảng, chỉ có cơ quan Nhà nước thì không thể nào đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi được “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay.

Nếu chúng ta cứ bình bình như hiện nay chắc không ngăn chặn và đẩy lùi được phải khơi dậy được sức mạnh của dân. Phải có một cao trào trong nhân dân để chống lại thói hư tật xấu, chống lại tham nhũng mà hiện nay rất nguy hiểm làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước làm lẫn lộn trắng đen giữa những người tốt và những người xấu.

Mặt trận cũng phải có đổi mới làm sao biến công tác Mặt trận thành công tác của toàn dân chứ không phải công tác của những người chuyên trách. Những người cán bộ Mặt trận chuyên trách phải là một ngọn cờ để quy tụ hàng trăm hàng nghìn cán bộ, nhân dân quanh mình để làm theo chương trình hành động của Mặt trận đã nêu ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

Anh Vũ (thực hiện)