Gần 50 lượt phà đã bị cắt giảm mỗi ngày kể từ khi cầu Thủ Thiêm thông xe 9/1, do lượng khách giảm 30%. Trên chuyến phà qua sông Sài Gòn sáng 15/1, chỉ còn vài người bán hàng dạo hoạt động, nhiều cán bộ xí nghiệp phà đang nhớ về "ngày xưa" với không ít bồi hồi.