Sự phối hợp không thực sự chặt chẽ giữa chủ rừng, kiểm lâm với chính quyền địa phương và cộng đồng thôn bản, dẫn đến việc rừng bị tàn phá trong một thời gian dài.

Pha rung dac dung o Ha Giang: Ai chiu trach nhiem? - Anh 1

Rừng đặc dụng Phong Quang, tỉnh Hà Giang hiện có hơn 8.000 ha. Tại đây vẫn còn 4 thôn bản, đa phần của người Dao cùng chung sống. Đến thời điểm này, chưa có bất kỳ hộ dân nào được di dời ra khỏi vùng lõi của rừng đặc dụng. Cuộc sống của người dân khó khăn, đó là nguyên nhân chính được các cơ quan chức năng Hà Giang nhận định trong các vụ phá rừng trái phép vừa qua. Thời điểm cao nhất, kiểm lâm đã thu được gần 1.000 cưa xăng tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.

Hiện nay, công tác bảo vệ rừng ở Hà Giang có một bất cập, cụ thể là ở ngay khu rừng đặc dụng Phong Quang, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang lại không trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang, mà trực thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Phong Quang. Vì vậy, nhiều vụ phá rừng , dù Ban quản lý rừng đặc dụng Phong Quang phát hiện nhưng báo cáo đơn vị nào là cả vấn đề .

Theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng, trách nhiệm để xảy ra các vụ phá rừng trái phép đầu tiên thuộc về chủ rừng, sau đó là vai trò của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm. Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường, nếu không có những cơ chế phối hợp hiệu quả và việc quy trách nhiệm rõ ràng giữa các lực lượng liên quan, thì việc bảo vệ rừng sẽ còn rất khó khăn.