Vào Sài Gòn mà không thử ăn Phá Lấu thì có hơi tiếc đấy nhé!