Việc không hiểu ý với Gareth Bale đã khiến Cristiano Ronaldo thành trò cười của truyền thông. Số 7 tung ra đường chuyền không dành cho ai.