(Stox.vn)-Năm 2010, CTCP Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam - PVFC Land (PFL) thông báo mức lãi 152,7 tỷ đồng sau thuế, tăng gấp gần 8 lần so với năm 2009.

CTCP Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam - PVFC Land (HNX: PFL) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế cả năm 2010. Theo đó, riêng trong quý 4 PFL đạt 18,62 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng gấp 2,2 lần so với con số 8,4 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 6,7% từ 8,4 tỷ đồng của quý 4/2009 lên 8,9 tỷ đồng vào quý 4 năm nay. Nguyên nhân của sự biến động này là do năm 2009 công ty có khoản thu nhập khác lên tới 18,2 tỷ đồng mà trong quý 4 năm 2010 chỉ tiêu này dừng lại ở 673,7 triệu đồng. Theo Báo cáo ghi nhận, cả năm 2010 tổng mức doanh thu của PFL đạt được là 27,8 tỷ đồng, tăng 148,2% so với năm 2009. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến từ 19,3 tỷ đồng lên 152,7 tỷ đồng, tăng trưởng gấp gần 8 lần năm ngoái. Trong đó lợi nhuận công ty mẹ cũng ghi nhận con số lãi 80,9 tỷ đồng. (Ghi chú: Tin này thay thế cho 01 tin về lợi nhuận của PFL trước đó do một sai sót) HNX