Petrolimex cho biết sẽ hoàn thiện thủ tục và hồ sơ để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Petrolimex hoan thien ho so niem yet trong quy IV - Anh 1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 của toàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết tổng doanh thu thuần hợp nhất là 88.059 tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ.

Petrolimex lý giải doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 9 tháng năm 2015 là 51,01 usd/thùng, trong khi bình quân năm 9 tháng đầu năm 2016 là 41,31 usd/thùng (bằng 80,98% giá dầu bình quân 9 tháng 2015).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 4.064 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 160% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn đạt 2.329 tỷ đồng, tương đương 57,3% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.735 tỷ đồng, tương đương 42,7 % tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó lợi nhuận lĩnh vực hóa dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 609 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 108 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 304 tỷ đồng;

Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 245 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 131 tỷ đồng; Lợi nhuận của 2 công ty nước ngoài đạt 81 tỷ đồng; Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, kho… đạt 257 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng 2016 là 3.330 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 2.956 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 15,8%.

Quý 4 hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán

Trong quý 4/2016, Petrolimex dự kiến sẽ triển khai thoái vốn tại Công ty hạ tầng xăng dầu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Hoàn thành và trình Chủ sở hữu đề án tái cấu trúc hệ thống kinh doanh xăng dầu; Xây dựng đề án thành lập Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

Tập đoàn cũng sẽ hoàn thiện thủ tục và hồ sơ để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Đồng thời chuẩn bị các phương án kinh doanh nhiên liệu mới theo Quyết định số 49 phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

>> Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ 8 vấn đề trong đó có việc cấp phép dự án Cà Ná