Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc PetroChina cho biết họ vừa ký một thỏa thuận sơ bộ với tập đoàn dầu mỏ Royal Dutch Shell (Anh-Hà Lan) và tập đoàn Qatar Petroleum International (Cata) để nghiên cứu xây dựng một nhà máy lọc dầu mới tại Trung Quốc, theo đó PetroChina sẽ sở hữu 51% cổ phần và hai đối tác nước ngoài sở hữu 24,5% cổ phần.