Công ty dầu mỏ quốc doanh Braxin Petrobas International Braspetro B.V. đã quyết định mua 87,5% cổ phần của cơ sở lọc dầu Nansei Sekiyu K.K. ở Quận Okinawa, Nhật Bản, với giá 5,5 tỷ yên từ công ty TonenGeneral Sekiyu.