Hanoinet - Paris Hilton có lẽ sẽ phải từ bỏ ý định đóng phim tiếp khi được trao tới 3 giải Mâm xôi vàng năm nay, giải thưởng đối chọi với Oscar dành cho những bộ phim và diễn viên tệ nhất.