Nhà máy sẽ được xây dựng tại tỉnh Bình Dương và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4/2014.

Tập đoàn Panasonic hôm 15/4 cho biết sẽ xây một nhá máy mới ở Việt Nam để sản xuất thiết bị dẫn điện và cầu dao điện tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 4 tỷ yên. Nhà máy sẽ được xây dựng tại tỉnh Bình Dương và dự kiến đi vào sản xuất từ tháng 4/2014.

Trong năm đầu tiên hoạt động, nhà máy này của Panasonic dự kiến sản xuất khoảng 27 triệu thiết bị dây dẫn để cung cấp cho thị trường Việt Nam cũng như 12 triệu cầu dao điện. Cầu dao điện cũng sẽ được cung cấp cho thị trường Thái Lan và Nhật Bản.

Panasonic dự đinh tăng gấp đôi công suất vào năm 2018.

Theo Gafin