Trong vòng 3 năm tới, Panasonic sẽ sản xuất đại trà TV OLED 37 inch.