Trong bài diễn thuyết ngày 17/4 trước sinh viên trường Đại học tổng hợp quốc gia Mátxcơva, Tổng thống Palextin Mahmud Abbas kêu gọi sớm tổ chức Hội nghị hòa bình Trung Đông ở Nga.