VIT - DefenceTalk đưa tin, hôm 16/3, chiếc trực thăng không người lái CamCopter S-100 đã hoàn tất các chuyến bay thử nghiệm - từ tàu khu trục cỡ nhỏ mẫu 21 của Hải quân Pakistan ngoài biển A-rập.