Sự trở về của bà Bhutto được PPP và những người ủng hộ tung hô như là sự thay đổi về chất trên chính trường Pakistan nhưng nhiều nhà phân tích lại không nghĩ thế.