* Bổ nhiệm thủ tướng lâm thời, giải tán quốc hội Sáng nay, cảnh sát Pakistan đã bãi bỏ lệnh quản thúc tại gia, vốn được đưa ra nhằm ngăn cản lãnh tụ đối lập Benazir Bhutto lãnh đạo cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Pervez Musharraf áp đặt tình trạng khẩn cấp.